Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

Αμυντικές Ασκήσεις-Part 2Βασική Τεχνική της Άμυνας ΒΟΧ ΟUT- Aνάπτυξη Φυσικών Ικανοτήτων (Άσκηση 45)
Τεχνική της Άμυνας Έναντι Παίκτη στο Wing- Close out (Άσκηση 48)
Τεχνική της Άμυνας Έναντι Παίκτη στην Κορυφή- Close Out-1 Pass Away-Cutting (Άσκηση 49)
Τεχνική της Άμυνας-Βασική Τεχνική Help Recover- Close Out σε Συνδυασμό (Άσκηση 46) 
Τεχνική της Άμυνας-Βασικ'η Τεχνική Close Out σε Συνδυασμό με Ανάπτυξη Άμυνας( Άσκηση 47)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου