Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Αμυντικές Ασκήσεις-Part 1Slides-Taking the charge-Defensive reaction (Άσκηση 38)
Βασική Τεχνική Άμυνας- Ανάπτυξη Φυσικών Ικανοτήτων (Άσκηση 43)
Close out (Άσκηση 40)
Slides- Closing the middle line- Defensive Reaction- Close out (Άσκηση 42)
Βασική Τεχνική Άμυνας- Ανάπτυξη Φυσικών Ικανοτήτων (Άσκηση 44)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου