Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Επιθετικές Ασκήσεις -Μέρος 12Two ball reverse between legsReverse wall dribbleΆσκηση 51Wiper dribble between legsΆσκηση 52


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου